Välkommen till ÖKKV

Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad är en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare. Vi utvecklar ständigt verkstaden utifrån medlemmars behov. ÖKKV ingår i KKV-Riks, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.


SFUMATO
Ett nytt konstverk av Katja Pettersson på plats i Kiruna nya kulturhus Aurora. Ett samtal med projektledaren Jörgen Nilsson om hur, vem
och varför.


7 oktober 2023 kl 14

Fritt inträde
Välkommen till ÖKKVs lokaler

Ansökan öppen
Artist in Residence

Niederösterreich, Österrike 2024
 

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR Niederösterreich i Krems, Österrike.

Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland, samt medlemmar i ÖKKV och KC-Nord kan söka stipendiet.

Ansökan skall vara i pdf format och vara ÖKKV tillhanda senast 6 november 2023. 

Perioden för 2024 är april månad.
Stipendiaten får tillgång till bostad
och ateljé samt 1300 euro.

läs i bifogade information och fil här


Klappersten och Rösen

Kathie Pettersson
ÖKKVs Grafikstipendiat 2022
 
 
Vernissage lördag 7 oktober kl 12 - 15
7 - 28 oktober 2023


Galleri Lokomotiv
Tisdag - Fredag 11 - 15
Lördag 11 - 14


Pop-up
Rummet i rummet

Christina Västerbo
 
3 - 5 november  2023

Galleri Lokomotiv
Fredag - Söndag 11 - 15

2023

Kathie Pettersson
ÖKKVs Grafikstipendiat 2022
7 - 28 oktober

Popup
Rummet i rummet
Christina Västerbo
3 - 5 november

Verkstans vänner
 Årets konstnär Ulla Gustafsson
11 - 18 november

Medlemsutställning 2023
ÖKKV:s medlemmar

 25 november - 16 december

2024

Margon Lindberg och Kent Andersson
Duett duon
13 januari - 3 februari

Popup
9 -11 februari

Pontus Raud
17 februari - 9 mars
 


 

Verkstans vänner är en stödförening till ÖKKV och genom ett medlemskap bidrar du/ni till ÖKKV:S forsatta verksamhet, samarbeten och utveckling.

Bli medlem i
Verkstans Vänner

en stödförening för ÖKKV !
läs mer här


Vald konstnär 2023

Ulla Gustafsson
Norrbyn

Utdelning av det grafiska bladet sker den 11:e november
kl 12 - 14
 


Ansökan är stängd
Årets Grafikstipendium 2023

Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för
konstnärer bosatta i Sverige.


För mer information läs mer här