Välkommen till ÖKKV

Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad är en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare. Vi utvecklar ständigt verkstaden utifrån medlemmars behov. ÖKKV ingår i KKV-Riks, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.

Kurser 2023

3 - 5 februari 2023

Boktryck/högtryck med betoning på tryck med maskinerna, med Mats de Vahl
 

För mer information se sidan aktuella kurser.

2023
  
Eirin Marie Solheim Pedersen
14 januari - 4 februari

Jakob Avenius Anckarsvärd
18 februari - 11 mars

Popup
17 - 19 mars
Ulla Gustafsson, Lena Christina Norenius,
Karin Olsén Öberg och Eva Olsson

Kristina Frank
25 mars - 22 april

Maja Sjöström
29 april - 20 maj

Artist in Residence
Österrike
Niederösterrich AIR 2022
Juni
 


 

Verkstans vänner är en stödförening till ÖKKV och genom ett medlemskap bidrar du/ni till ÖKKV:S forsatta verksamhet, samarbeten och utveckling.

Bli medlem i
Verkstans Vänner

en stödförening för ÖKKV !
läs mer här


Vald konstnär 2022

Mats de Vahl

Utdelning av det grafiska bladet sker den 12:e november
kl 12 - 14
 


Ansökan är nu stängd
Årets Grafikstipendium 2022

Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för
konstnärer bosatta i Sverige.


För mer information läs mer här

Ansökan är nu stängd
Artist in Residence

Niederösterreich, Österrike 2023
 

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR Niederösterreich i Krems, Österrike.

Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland, samt medlemmar i ÖKKV och KC-Nord kan söka stipendiet.

Ansökan skall vara i pdf format och vara ÖKKV tillhanda senast 6 november 2022. 

Perioden för 2023 är april månad.
Stipendiaten får tillgång till bostad
och ateljé samt 1300 euro.

läs i bifogade information och fil här