Välkommen till ÖKKV

Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad är en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare. Vi utvecklar ständigt verkstaden utifrån medlemmars behov. ÖKKV ingår i KKV-Riks, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.
 

Welcome to ÖKKV

Örnsköldsvik's Collective Artist Workshop is a collective workspace for artists where the opportunity is provided to work with techniques that require equipment and space. We primarily have printing presses but also an enamel workshop, ceramic kiln, project studio, and a computer room with Inkjet printers. We continuously develop the workshop based on the needs of our members. ÖKKV is part of KKV-Riks, the National Organization of Artists' Collective Workshops. More information in english.

 LOCOMOTION               
  Lars Lundqvist / Ellen Sturm
 

  31 augusti - 21 september
 


 2024

Duett duon
Kent Andersson och Margon Lindberg
13 januari - 3 februari

Pop up
Silvia Wieser
9 -11 februari

Pontus Raud
17 februari - 9 mars


Ina Palm
23 mars - 20 april

Supermarket Art Fair, Stockholm
25 april - 28 april

Åke Hultman
4 - 25 maj

Pop Up
31 maj - 2 juni
 
Artist in Residence Österrike
Barbara Höller
Niederösterreich AIR 2024

Pop Up
23 aug - 25 aug


31 aug - 21 sept
Lars Lundqvist och Ellen Sturm

Pop Up
RAKU
från kursen i Raku-bränning som ÖKKV/ Katinka Nordgard håller i augusti 


5 okt - 26 okt
Helena Elfgren
Grafikstipendiat 20232 nov - 15 nov
Jörgen Nilsson / Verkstans vänner


23 nov - 14 dec
Medlemsutställning 2024


 

AKTUELLT

Kurser 2024

RAKU (fullbokad, möjligt att anmäla sig som reserv)
Kurs i Raku-bränning med Katinka Nordgard.
12-13 aug samt 22 och 26 aug.
mer info

STENLITOGRAFI (2 platser kvar)
Grundkurs i stenlitografi med Lars Lundqvist.
2 - 6 september.
mer info

DJUPTRYCK (2 platser kvar)
Kurs i djuptryck med Siv Johansson och Helena Elfgren.
27 - 29 september.
mer info
 


Vi gratulerar

Rebecca Sharp
till stipendiet Karins Gåva

och


Tova Fransson 
till ÖKKVs Grafikstipendium 2024

 


Ansökan stängd
Grafikstipendium 2024

Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för
konstnärer bosatta i Sverige.


För mer information läs mer här


 

Verkstans vänner är en stödförening till ÖKKV och genom ett medlemskap bidrar du/ni till ÖKKV:S forsatta verksamhet, samarbeten och utveckling.

Bli medlem i
Verkstans Vänner

en stödförening för ÖKKV !
läs mer här


Vald konstnär 2024

Jörgen Nilsson
Örnsköldsvik

Utdelning av det grafiska bladet sker den 2:a november
kl 12 - 14
 

Ansökan stängd
Artist in Residence

Niederösterreich, Österrike 2024
 

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR Niederösterreich i Krems, Österrike.

Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland, samt medlemmar i ÖKKV och KC-Nord kan söka stipendiet.

Just nu går det inte att ansöka.

Perioden för 2025 är april månad.
Stipendiaten får tillgång till bostad
och ateljé samt 1300 euro.

läs i bifogade information och fil här