Välkommen till ÖKKV

Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad är en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare. Vi utvecklar ständigt verkstaden utifrån medlemmars behov. ÖKKV ingår i KKV-Riks, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.

2023
 
Suchart Wannaset och Cecilia Hultman
Wander Wonder
In width of a Line
1 - 15 juni

Georg Lebzelter
Artist in Residence Österrike
Niederösterrich AIR 2022
Juni

LUFTKONST 2023
1-23 juli 2023
Alla dagar 12 - 16
Åtta deltagande konstnärer med anknytning
till Västernorrland
Plats: dansbanan i Skeppsmalen Skagsudde

Hilda Lindström & Cecilia Enberg
2 - 23 september

Popup
Evelina Sondell
29 september - 1 oktober

Kathie Pettersson
ÖKKVs Grafikstipendiat 2022
7 - 28 oktober

Popup
Christina Västerbo
3 - 5 november

Verkstans vänner
 Årets konstnär Ulla Gustafsson
11 - 18 november

Medlemsutställning 2023
ÖKKV:s medlemmar

 25 november - 16 december


 

Verkstans vänner är en stödförening till ÖKKV och genom ett medlemskap bidrar du/ni till ÖKKV:S forsatta verksamhet, samarbeten och utveckling.

Bli medlem i
Verkstans Vänner

en stödförening för ÖKKV !
läs mer här


Vald konstnär 2023

Ulla Gustafsson
Norrbyn

Utdelning av det grafiska bladet sker den 11:e november
kl 12 - 14
 


Ansökan är stängd
Årets Grafikstipendium 2023

Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för
konstnärer bosatta i Sverige.


För mer information läs mer här

Ansökan är nu stängd
Artist in Residence

Niederösterreich, Österrike 2023
 

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR Niederösterreich i Krems, Österrike.

Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland, samt medlemmar i ÖKKV och KC-Nord kan söka stipendiet.

Ansökan skall vara i pdf format och vara ÖKKV tillhanda senast 6 november 2022. 

Perioden för 2023 är april månad.
Stipendiaten får tillgång till bostad
och ateljé samt 1300 euro.

läs i bifogade information och fil här