Välkommen till ÖKKV

Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad är en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare. Vi utvecklar ständigt verkstaden utifrån medlemmars behov. ÖKKV ingår i KKV-Riks, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.ÖKKV:s 40 års jubileum

Medlemsutställning 2020

Utställning på Galleri LOKOMOTiV och Örnsköldsviks museum och konsthall
   
10 - 30 oktober 2020

Vernissage Örnsköldsviks museum och konsthall
10 oktober kl 12-16

Vernissage Galleri LOKOMOTiV
10 oktober kl 14-16

En utställning av ÖKKVs medlemmar


Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i Galleriet

Örnsköldsviks kommun och ÖKKV har utsett årets grafikstipendiat 2020.

Grafikstipendiat 2020
Richard Galloway

ÖKKV gratulerar
Richard Galloway


(Maybe) Moving Poems
Pop-up workshop/utställning


med konstnärerna Björn Eriksson Christer Carlstedt Maria Lagerborg

Utställning framflyttad

För mer info
 

Kurser under året 2020


7 - 11 september  
"Boken som konstnärligt objekt" del I
med Monika Langwe


26 - 30 oktober  
"Boken som konstnärligt objekt" del II

med Monika Langwe


Planerad kurs      Emaljering på stålplåt med Mikael Arvidsson
                               återkommer med datum


För mer information se sidan aktuella kurser.

2020

Medlemsutställning 2020
ÖKKV:s medlemmar
10 oktober - 30 oktober

Verkstans vänner
7 november - 14 november

A. K. Westin
28 november - 19 december

2021
 

Edward Jarvis
16 januari - 6 februari


Kerstin Lindström
20 februari - 13 mars
 


 

Verkstans vänner är en stödförening till ÖKKV och genom ett medlemskap bidrar du/ni till ÖKKV:S forsatta verksamhet, samarbeten och utveckling.

Bli medlem i
Verkstans Vänner

en stödförening för ÖKKV !
läs mer här

Vald konstnär 2020
Lars Ahlström


Bladet utdelades ut i
november 2020

Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike 2020.

Ansökan är stängd

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR KREMS, numera AIR Niederösterreich i Österrike.
Krems är en liten stad ca 8 mil från Wien.
Alla ÖKKV:s medlemmar, alla Kc-Nords medlemmar och alla konstnärer i Norrland kan söka.
Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 1 oktober 2019 och gjord som en pdf.  Perioden är april månad 2020.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro i fickpengar.

Stipendiater 2020
Artists in Residence Niederösterreich
Helena Wikström, Umeå
Artists in Residence ÖKKV Örnsköldsvik
Christoph Bruckner, Wien

läs i bifogade information och fil här

Nu är det dags att ansöka 
Årets Grafikstipendium 2020
Ansökan är stängd.

Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för
konstnärer bosatta i Sverige.


För mer information läs mer här