Välkommen till ÖKKV,
en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare.
Vi utvecklar ständigt verkstaden utifrån medlemmars behov. ÖKKV ingår i KKV-Riks, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.

Marianne Saapunki
Verkstans vänner

Vernissage Lördag 16 november
kl. 12-14


Utställning pågår 16 november - 23 november

Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i GallerietÖKKV's
Medlemsutställning 2019


Vernissage Lördag 30 November
kl. 12-15


Utställning pågår 30 november - 20 december

Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i Galleriet

November 2019

Kallelse till medlemsmöte ÖKKV
30/11 klockan 14.00
Mötet är i samband med vernissage av
medlemsutställningen.
Det blir kaffe och smörgåstårta.
Välkomna!

För mer info

Kommande utställningar

Grafikstipendiat
Maev Lenaghan

12 oktober - 1 november

Verkstans vänner
16 november - 23 november

Medlemsutställning
30 november - 20 december

2020
för mer info


 

Verkstans vänner är en stödförening till ÖKKV och genom ett medlemskap bidrar du/ni till ÖKKV:S forsatta verksamhet, samarbeten och utveckling.

Bli medlem i
Verkstans Vänner

en stödförening för ÖKKV !
läs mer här

Vald konstnär 2019
Marianne Saapunki


Bladet utdelas i november 2019

Årets Grafikstipendie 2019
Ansökan är stängd.

Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för
konstnärer bosatta i Sverige.


För mer information läs mer här
 

 Nu är det dags att ansöka om
Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike 2020.

Ansökan är stängd

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR KREMS, numera AIR Niederösterreich i Österrike.
Krems är en liten stad ca 8 mil från Wien.
Alla ÖKKV:s medlemmar, alla Kc-Nords medlemmar och alla konstnärer i Norrland kan söka.
Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 1 oktober 2019 och gjord som en pdf.  Perioden är april månad 2020.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro i fickpengar.

Stipendiater 2020
Artists in Residence Niederösterreich
Helena Wikström, Umeå
Artists in Residence ÖKKV Örnsköldsvik
Christoph Bruckner, Wien

läs i bifogade information och fil här