ÖKKV har sedan 2011 haft ett Artist in residence utbyte med Niederösterreich i Österrike. Alla medlemmar i ÖKKV, KC-Nord och alla konstnärer i Norrland kan söka. I samarbete med Örnsköldsviks kommun delas  det ut årligen ut ett grafikstipendium till en konstnär bosatt i Sverige. För vidare information se flikarna till höger.
 

Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike 2020.


Ansökan stängd

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med  AIR Niederösterreich i Österrike.

Alla ÖKKV:s medlemmar, alla Kc-Nords medlemmar och alla konstnärer i Norrland kan söka.
Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 1 december 2020 
Ansökan skall vara i pdf format. 

OBS Perioden för 2021 är september månad.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro i fickpengar.


 

läs i bifogade information och fil här