AIR - NÖ
ÖKKV har sedan 2011 haft ett Artist in residence utbyte med Niederösterreich i Österrike. Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland kan söka stipendiet.

Grafikstipendium
I samarbete med Örnsköldsviks kommun delas  det ut årligen ut ett grafikstipendium till en konstnär bosatt i Sverige. För vidare information se flikarna till höger.

Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike 2022.


Ansökan är öppen

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med  AIR Niederösterreich i Österrike.

Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland kan söka stipendiet.
Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 1 december 2021
Ansökan skall vara i pdf format. 

Perioden för 2022 är mellan 15 juni - 15 juli.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro.


 

läs i bifogade information och fil här