ÖKKV har sedan 2011 haft ett Artist in residence utbyte med Niederösterreich i Österrike. Alla medlemmar i ÖKKV, KC-Nord och alla konstnärer i Norrland kan söka. 2018 startades ytterligare ett AIR utbyte med Vantaa i Finland dit ÖKKVs medlemmar kan söka. I samarbete med Örnsköldsviks kommun delas  det ut årligen ut ett grafikstipendium till en konstnär bosatt i Sverige. För vidare information se flikarna till höger.

Örnsköldsviks kommun och ÖKKV har utsett
grafikstipendiat 2020.


  Grafikstipendiat 2020
Richard Galloway

Vi gratulerar
Richard Galloway!