AIR - NÖ

ÖKKV har sedan 2011 haft ett Artist in residence utbyte med Niederösterreich i Österrike. Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland kan söka stipendiet.

Grafikstipendium

I samarbete med Örnsköldsviks kommun delas  det ut årligen ut ett grafikstipendium till en konstnär bosatt i Sverige. För vidare information se flikarna till höger.

Ansök årets grafikstipendium 2024


Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för konstnärer bosatta i Sverige.

Stipendiet innebär en månads fri tillgång till grafikverkstad, bostad, medlemskap i ÖKKV och utställningsperiod på Galleri Lokomotiv samt ett kontantbelopp på 15 000 kronor från Örnsköldsviks kommun.

Skicka tre (3) grafiska original arbeten, CV och en motivering tillsammans med returporto. Någon särskild ansökningsblankett finns inte.

Skicka din ansökan senast den 30 april 2024 till:

"Grafikstipendium 2024"
Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad
Järnvägsgatan 13, 891 39 Örnsköldsvik
Upplysningar: 0660-840 09
Hemsida: www.okkv.se
Epost: okkv@telia.com

Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med  AIR Niederösterreich i Österrike.

Ökkvs medlemmar, KC Nords medlemmar och
ykesverksamma konstnärer bosatta i Norrland
kan söka stipendiet.

Ej sökbart just nu
Ansökan skall vara i pdf format. 

Perioden för 2024 är april månad.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro.


 

läs i bifogade information och fil här