AIR - NÖ

ÖKKV har sedan 2011 haft ett Artist in residence utbyte med Niederösterreich i Österrike. Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland kan söka stipendiet.

Grafikstipendium

I samarbete med Örnsköldsviks kommun delas  det ut årligen ut ett grafikstipendium till en konstnär bosatt i Sverige. För vidare information se flikarna till höger.

Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike 2024.


ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med  AIR Niederösterreich i Österrike.

Ökkvs medlemmar, KC Nords medlemmar och
ykesverksamma konstnärer bosatta i Norrland
kan söka stipendiet.

Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda
senast 6 november 2023
Ansökan skall vara i pdf format. 

Perioden för 2024 är april månad.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro.


 

läs i bifogade information och fil här

Ansök årets grafikstipendium 2022

Ansökan är stängd


Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för konstnärer bosatta i Sverige.

Stipendiet innebär en månads fri tillgång till grafikverkstad, bostad, medlemskap i ÖKKV och utställningsperiod på Galleri Lokomotiv samt ett kontantbelopp på 15 000 kronor från Örnsköldsviks kommun.

Skicka tre (3) grafiska original arbeten, CV och en motivering tillsammans med returporto. Någon särskild ansökningsblankett finns inte.

Skicka din ansökan senast den 30 april 2022 till:

"Grafikstipendium 2022"
Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad
Järnvägsgatan 13, 891 39 Örnsköldsvik
Upplysningar: 0660-840 09
Hemsida: www.okkv.se
Epost: okkv@telia.com