Denna sidan är under uppbyggnad.
Kom gärna tillbaka om ett tag och se vad vi laggt in.

4x4 Projekt Grannar
Galleri Lokomotivs har stått som arena för Projekt Grannars utställningstafett 4x4.  I projektet samarbetar fyra kollektiva konstnärsverkstäder i Västernorrland. Projektet håller 4 utställningar på 4 platser med 4 olika konstnärer i vardera utställning. Se gärna information om Projekt Grannar Här.

4x4 Örnsköldsvik 2022
Projektet vidareutvecklar stafette. För detta året bjöds alla konstnärer i de 4 kollektiv verkstäderna in att lämna en temaidé för ett samarbete mellan 4 konstnärerna. Samarbetet skall avslutat med en utställning. Efter att 4 temaidéer valts ut gjordes ytterligare en inbjudan där konstnärerna i de 4 kollektiv verkstäderna får anmäla intresse för de utställningsidéer man önskar delta i. Sedan skedde en lottning där 1 konstnär från varje kollektiv verkstad  erbjöds att delta. 

De fyra konstnärer, Anneli Söderström, Anneli Nowén, Mikael Arvidsson och Maria Eriksson deltog i 4x4 utställningsstafett på Galleri Lokomotiv. Resultatet från en veckas entusiastiskt och intensivt arbete i emaljverkstaden på ÖKKV presenterades. Denna gång var temat ”Kan emalj och tredimensionellt lira ihop.....”. Under en veckas arbete undersöktes möjligheter att använda emalj för tredimensionella uttryck. 

loading...

4x4 Örnsköldsvik 2021
Projekt grannar bjöd in  alla konstnärer i de 4 kollektiv verkstäderna in att lämna intresseanmälan för att delta i en utställningstafett. 4 konstnärers till vadera utställningplats lottades. Sedan hölls det utställning i Sundvall, Härnösand, Nordingrå och sista Örnsköldsvik.

De fyra konstnärerna som ställde ut på Galleri Lokomotiv var Eva Olsson, Björn Gimstedt, Solveig Nordlund, och Frida Sjögren. 
Du kan att läsa artikeln i Tidningen7 här.

loading...