Galleri Lokomotiv är ett konstgalleri som drivs av medlemar i ÖKKV.
Vår vision är att öka medvetenheten om samtida konstuttryck. Målsättningen är att visa minst 6 utställningar per år. Vi väljer ut konstnärer från hela landet.

Eva Spikbacka
"Betraktelser"

Vernissage Lördag 14 september
kl. 12-15


Utställning 14 september - 5 oktober 2019

Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i Galleriet

"Betraktelser"

av Eva Spikbacka


Jag vill kalla mig grafiker, hantverkare, bildmakare, konstnär. Jag utforskar tryckets processer och konstruerar bildvärldar att röra mig i för att gestalta mikroskeenden i rummet, i tiden. I grafiken, som kan sägas vara min huvudsakliga inriktning, finns en fysisk närvaro av en alldeles unik värld som uppstår någonstans i hantverksprocessen kring trycket. Jag försöker arbeta i olika material och tekniker och utveckla egna metoder för att överraska mig själv och hitta nya vägar in i bilden. Det handlar om det exakta men ändå inte mätbara. Bilder i tomrummet mellan tid och tid. Små berättelser om de tafatta försöken att finna sig tillrätta och för ett ögonblick definiera sig, formulera sig i en komplex värld.  
 
Frågorna kring särskilt konstgrafiken och hur den kan lyftas ur sin undanskymda lågstatusroll i samtidskonsten och vilken plats den kan ha i ett mera konceptuellt sammanhang och hur den kan röra sig i gränslandet mellan konst och konstindustri, mellan och bortom de traditionella gränser som den bär med sig som sitt arv, är frågeställningar som jag brinner för och hoppas få förmånen att arbeta vidare med. Jag vill fördjupa mig i den tryckta bilden och jag vill vara med på grafikens resa vidare in i samtidskonsten. Både genom mitt eget arbete och genom de sammanhang jag medverkar i.
 
Hur kontrar man den här sortens bildmakeri, detta långsamhetens lov av styrd slump, som den grafiska processen kan sägas vara, gentemot det snabba flödet av t.ex instagrambilder som liksom det tryckta bladet också i allra högsta grad handlar om ett slags mångfaldigande? Hur presenterar man bilden som inte är på en skärm och vad vill den oss idag?  Detta är frågeställningar jag utvecklar med medan jag rör mig i ett gränsland mellan konst och konstindustri.

http://evaspikbacka.com/


GALLERI LOKOMOTiV

ÖKKV
Järnvägsgatan 13
891 31 Örnsköldsvik
Tel 0660-84009
E-post: okkv@telia.com
Hemsida: www.okkv.se

Öppet tider
Tis-fre 11 - 15
Lördag 11 - 14
Sön-mån stängt