Galleri Lokomotiv är ett konstgalleri som drivs av medlemar i ÖKKV.
Vår vision är att öka medvetenheten om samtida konstuttryck. Målsättningen är att visa minst 6 utställningar per år. Vi väljer ut konstnärer från hela landet.

Galleri Lokomotivs utställningar

På grund av rådande situation kring Corona-viruset har styrelsen beslutat att senarelägga vårens planerade utställningar. Beslutet gäller för utställningar planerade t.o.m. juni, information om fortsatt verksamhet meddelas
så snart som möjligt.

2020

Edward Jarvis
4 april - 25 april

(Maybe) Moving Poems
Pop-up workshop/utställning

3 maj
Björn Eriksson, Christer Carlstedt
och Maria Lagerborg

Härke, Östersund
utbytesutställning med ÖKKV
9 maj - 30 maj

Artist in Residence
Niederösterreich Österrrike

juni

ÖKKV's Grafikstipendiat 2019
Lisa Holmgren

5 september - 26 september

Medlemsutställning 2020
10 oktober - 30 oktober

Verkstans vänner
7 november - 14 november

A. K. Westin
28 november - 19 december
 


GALLERI LOKOMOTiV

ÖKKV
Järnvägsgatan 13
891 31 Örnsköldsvik
Tel 0660-84009
E-post: okkv@telia.com
Hemsida: www.okkv.se

Öppet tider
Tis-fre 11 - 15
Lördag 11 - 14
Sön-mån stängt