Välkommen till ÖKKV

Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad är en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare. Vi utvecklar ständigt verkstaden utifrån medlemmars behov. ÖKKV ingår i KKV-Riks, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.


ÖKKVs
Medlemsutställning

 Vernissage 25 november kl 12 - 15
25 november - 16 december 2023

Galleri Lokomotiv
Tisdag - fredag 11 - 15
Lördag 11 - 14


När vänder det

Duett duon
Kent Andersson och Margon Lindberg

  
Vernissage lördag 13 januari kl 12 - 15
13 januari - 3 februari 2024


Galleri Lokomotiv
Tisdag - Fredag 11 - 15
Lördag 11 - 14

Kurser 2024

26 - 28 januari

Högtryck / Träsnittskurs med Mats de Vahl.

För mer information se här

2023

Medlemsutställning 2023
ÖKKV:s medlemmar

 25 november - 16 december

2024

Duett duon
Margon Lindberg och Kent Andersson
13 januari - 3 februari

Popup
Silvia Wieser
9 -11 februari

Pontus Raud
17 februari - 9 mars

Popup
15-17 mars

Ina Palm
23 mars - 20 april

Åke Hultman
4 - 25 maj
 
Artist in Residence Österrike
Niederösterreich AIR 2024
Juni


 

Verkstans vänner är en stödförening till ÖKKV och genom ett medlemskap bidrar du/ni till ÖKKV:S forsatta verksamhet, samarbeten och utveckling.

Bli medlem i
Verkstans Vänner

en stödförening för ÖKKV !
läs mer här


Vald konstnär 2023

Ulla Gustafsson
Norrbyn

Utdelning av det grafiska bladet sker den 11:e november
kl 12 - 14
 


Ansökan är stängd
Årets Grafikstipendium 2023

Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för
konstnärer bosatta i Sverige.


För mer information läs mer här

Ansökan stängd
Artist in Residence

Niederösterreich, Österrike 2024
 

ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR Niederösterreich i Krems, Österrike.

Yrkesverksamma konstnärer bosatta i Norrland, samt medlemmar i ÖKKV och KC-Nord kan söka stipendiet.

Ansökan skall vara i pdf format och vara ÖKKV tillhanda senast 6 november 2023. 

Perioden för 2024 är april månad.
Stipendiaten får tillgång till bostad
och ateljé samt 1300 euro.

läs i bifogade information och fil här