Välkommen till ÖKKV

Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad är en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare. Vi utvecklar ständigt verkstaden utifrån medlemmars behov. ÖKKV ingår i KKV-Riks, Konstnärernas Kollektivverkstäder Riksorganisation.

2021

Artsist in Residence
Österrike
Suchart Wannaset
Niederösterrich AIR 2021
Juli

Richard Galloway
ÖKKVs grafikstipendiat 2020
28 augusti - 25 september

Popup "Projekt Grannar"
29 sept - 3 oktober

Snöfrid Caldeborg
9 - 30 oktober

Popup 5 - 7 november

Verkstans vänner
13 - 20 november

Medlemsutställning 2021
ÖKKV:s medlemmar

27 november - 18 december
 

Kurser 2021  


Nytt datum 1-3 oktober 2021
Emaljering på stålplåt med Mikael Arvidsson 
 

För mer information se sidan aktuella kurser.

Örnsköldsviks kommun och ÖKKV har utsett årets grafikstipendiat 2021.

Grafikstipendiat 2021
Åsa Polfjärd

ÖKKV gratulerar
Åsa Polfjärd


 

Verkstans vänner är en stödförening till ÖKKV och genom ett medlemskap bidrar du/ni till ÖKKV:S forsatta verksamhet, samarbeten och utveckling.

Bli medlem i
Verkstans Vänner

en stödförening för ÖKKV !
läs mer här


Vald konstnär 2021

Annikka Kronlid Arvidsson

Utdelning av bild
13:e november kl 12 - 14
 


Ansökan är stängd

Artist in Residence
Niederösterreich, Österrike 2021.



ÖKKV har sedan 2011 ett artists-in-residence-utbyte med AIR Niederösterreich i Österrike.

Alla ÖKKV:s medlemmar, alla Kc-Nords medlemmar och alla konstnärer i Norrland kan söka.
Ansökan ska vara ÖKKV tillhanda senast 1 december 2020 och gjord som en pdf. 
OBS Perioden för 2021 är september månad.
Man får tillgång till bostad och ateljé samt 1300 euro i fickpengar.


 

läs i bifogade information och fil här
 

Ansökan stängd
Årets Grafikstipendium 2021

Örnsköldsvik Kollektiva Konstnärsverkstad och Örnsköldsviks Kommun
utlyser årligen ett grafikstipendium för
konstnärer bosatta i Sverige.


För mer information läs mer här

Örnsköldsviks kommun och ÖKKV har utsett årets grafikstipendiat 2020.

Grafikstipendiat 2020
Richard Galloway

ÖKKV gratulerar
Richard Galloway