Artist in residence från Österrike 
Gerlinde Thuma

"moment:moment"

Vernissage Lördag 15 juni
kl. 12-15


Utställningen pågår 15 juni - 4 juli 

Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i Galleriet


moment:moment

 
... depicting a change - that is all an attempt to grasp the dimension time -
to feel the distance and the tension between two different moments while
I am working on an object or painting – to find, define and form the relationship between two facts.
The ongoing changes on the High Coast, when the post-glacial isostatic land uplift continues and is leaving visible signs,
is a treasure for new points of view how to translate time 
into language and matter.

http://www.gerlindethuma.at
       

Eva Spikbacka
"Betraktelser"

Vernissage Lördag 14 september
kl. 12-15


Utställning 14 september - 5 oktober 2019

Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i Galleriet

"Betraktelser"

av Eva Spikbacka


Jag vill kalla mig grafiker, hantverkare, bildmakare, konstnär. Jag utforskar tryckets processer och konstruerar bildvärldar att röra mig i för att gestalta mikroskeenden i rummet, i tiden. I grafiken, som kan sägas vara min huvudsakliga inriktning, finns en fysisk närvaro av en alldeles unik värld som uppstår någonstans i hantverksprocessen kring trycket. Jag försöker arbeta i olika material och tekniker och utveckla egna metoder för att överraska mig själv och hitta nya vägar in i bilden. Det handlar om det exakta men ändå inte mätbara. Bilder i tomrummet mellan tid och tid. Små berättelser om de tafatta försöken att finna sig tillrätta och för ett ögonblick definiera sig, formulera sig i en komplex värld.  
 
Frågorna kring särskilt konstgrafiken och hur den kan lyftas ur sin undanskymda lågstatusroll i samtidskonsten och vilken plats den kan ha i ett mera konceptuellt sammanhang och hur den kan röra sig i gränslandet mellan konst och konstindustri, mellan och bortom de traditionella gränser som den bär med sig som sitt arv, är frågeställningar som jag brinner för och hoppas få förmånen att arbeta vidare med. Jag vill fördjupa mig i den tryckta bilden och jag vill vara med på grafikens resa vidare in i samtidskonsten. Både genom mitt eget arbete och genom de sammanhang jag medverkar i.
 
Hur kontrar man den här sortens bildmakeri, detta långsamhetens lov av styrd slump, som den grafiska processen kan sägas vara, gentemot det snabba flödet av t.ex instagrambilder som liksom det tryckta bladet också i allra högsta grad handlar om ett slags mångfaldigande? Hur presenterar man bilden som inte är på en skärm och vad vill den oss idag?  Detta är frågeställningar jag utvecklar med medan jag rör mig i ett gränsland mellan konst och konstindustri.

http://evaspikbacka.com/