Galleri Lokomotivs utställningar

På grund av rådande situation kring Corona-viruset har styrelsen beslutat att senarelägga vårens planerade utställningar. Beslutet gäller för utställningar planerade t.o.m. juni, information om fortsatt verksamhet meddelas
så snart som möjligt.


ÖKKVs grafikstipendiat 2019
LISA HOLMGREN

Planerad utställning
5 - 26 september 2020

Lisa Holmgrens hemsida

Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i Galleriet
 


(Maybe) Moving Poems
Pop-up workshop/utställning

under en dag

Utställning framflyttad

med konstnärerna Björn Eriksson Christer Carlstedt Maria Lagerborg
 

Pop-up workshop/utställning 3 maj med konstnärerna

Björn Eriksson, Christer Carlstedt och Maria Lagerborg

Välkommen att besöka projektet (Maybe) Moving Poems!
Här har de tre konstnärerna arbetat med rörliga skulpturer skapade av ljud, bild och ljus, och kanske blir det Moving Poems? Vi är mitt i processen, kom och titta, lyssna och upplev med oss!

(Maybe) Moving Poems använder en modernisering av ”förefilmenmetoden” Zoetropen/Phenakistoskopet, där ljus, inte kamera, används för att skapa en sorts rörliga skulpturer. Ljudet är en integrerad dynamisk del.

"Inspirerad av det mekaniska och magiska i de rörliga skulpturerna, det blinkande, fladdrande ljusen, de flimrande bilderna, det knappt skymtade, det snabbt förbipasserande, en skugga, en reflex. Ljuden, skogen, vind, och vatten, någon något som rör sig där. Steg på okända stigar. Lyssnar, känner, ser! För mig känns utmaningarna att bidra med ljud till detta konstverk i tillblivande som en spännande vandring i ett skymningslandskap... eller är det gryning? Eller är det mitt i natten? Några av ledstjärnorna i denna vandring är det ej ännu upptäckta, det knappt sedda, det som alla vandringar i landskap brukar föra med sig, upptäckter minnen, nya insikter, känslor som uppstår när en står i skogsbrynet och känner med alla sinnen. Rent tekniskt så är detta oockså en vandring för mig som innefattar arbete med lödpennan, programmering av smådatorer och konkret att faktiskt vandra i landskap för olika inspelningar."
Björn Eriksson

Se mer på
https://marialagerborgblogg.wordpress.com/