Gunilla Samberg
"Sakernas Tillstånd"

Vernissage Lördag 18 Januari
kl. 12-15


Utställning pågår 18 januari - 8 februari

Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i Galleriet

"Sakernas Tillstånd"

av Gunilla Samberg Umeå


Utställning i Lokomotiv 18 januari – 8 februari 2020.
 
Sakernas Tillstånd är bilder, måleri och teckningar som kommit till under olika omständigheter i livet och speglar därigenom olika tillstånd i livets flöde. Färg är huvudsaken i måleriet, för min del är det temperaemulsionen som täcker och avtäcker, formar och upplöser skeenden. Som så småningom samarbetar i form och innehåll till en slags helhet, där jag själv kan backa ur verket för att sen bjudas in att vara den första betraktaren.
 
Vandringar längs stenstränderna på ön Norrbyskär är en återkommande och nödvändig del i mitt konstnärliga arbete. Havets vågrörelse, vit-fåglarnas rop, en cirklande örn högt uppe i lufthavet tillåter mig att vara en del av det hela. Där återfinner jag delar av mig själv som gått förlorade som de slipade träbitar, polerade av vågor och vind. Som en kattunge lägger den sig i handen, hud mot hud, värms, värderas. Blir utgångspunkt för min reflektion om dagens Tillstånd.
 
 
Gunilla Samberg, Umeå
 
Jag är konstnär med ett förflutet inom naturvetenskapen som bildar en gemensam plattform med konsten , en refug, hemhörighet i naturen, såväl vid havsstranden som i granskogen. Måleriet är ett återkommande konstnärligt tillhåll, som det senaste decenniet fått stå tillbaka en del för en mer idébaserad konst som resulterat i installationer, performance och objekt, nu senast utställningen SomKropp och projektet KortKjol som visas 2019 - 2020 i Umeå Konsthall, Gävle Konstcentrum och till våren i Luleå Konsthall. Flera större offentliga gestaltningar har genomförts bl.a. i Linköping och Östersund. Nu pågående är ett uppdrag för Uppsala kommun, det nya Stadshuset som ska invigas 2021.


(Maybe) Moving Poems
Pop-up workshop/utställning

under en dag

Lördag 15 februari 11.00 -15.00

med konstnärerna Björn Eriksson Christer Carlstedt Maria Lagerborg

 

Pop-up workshop/utställning 15 februari med konstnärerna

Björn Eriksson, Christer Carlstedt och Maria Lagerborg

Välkommen att besöka projektet (Maybe) Moving Poems!
Här har de tre konstnärerna arbetat med rörliga skulpturer skapade av ljud, bild och ljus, och kanske blir det Moving Poems? Vi är mitt i processen, kom och titta, lyssna och upplev med oss!

(Maybe) Moving Poems använder en modernisering av ”förefilmenmetoden” Zoetropen/Phenakistoskopet, där ljus, inte kamera, används för att skapa en sorts rörliga skulpturer. Ljudet är en integrerad dynamisk del.

"Inspirerad av det mekaniska och magiska i de rörliga skulpturerna, det blinkande, fladdrande ljusen, de flimrande bilderna, det knappt skymtade, det snabbt förbipasserande, en skugga, en reflex. Ljuden, skogen, vind, och vatten, någon något som rör sig där. Steg på okända stigar. Lyssnar, känner, ser! För mig känns utmaningarna att bidra med ljud till detta konstverk i tillblivande som en spännande vandring i ett skymningslandskap... eller är det gryning? Eller är det mitt i natten? Några av ledstjärnorna i denna vandring är det ej ännu upptäckta, det knappt sedda, det som alla vandringar i landskap brukar föra med sig, upptäckter minnen, nya insikter, känslor som uppstår när en står i skogsbrynet och känner med alla sinnen. Rent tekniskt så är detta oockså en vandring för mig som innefattar arbete med lödpennan, programmering av smådatorer och konkret att faktiskt vandra i landskap för olika inspelningar."
Björn Eriksson

Se mer på
https://marialagerborgblogg.wordpress.com/
 Erika Kristofersson Bredberg

"Die young"

Vernissage Lördag 22 februari
kl. 12-15


Utställning pågår 22 februari - 14 mars

Ingång till Galleriet från resecentrum.
Öppettider: tisdag- fredag 11.00 - 15.00
lördag 11.00 - 14.00

Detta händer i Galleriet

"Die young"

av Erika Kristofersson Bredberg


Utställning i Lokomotiv 22 februari – 14 mars 2020.
 
" Die young"
I utställningen Die young visar Erika blåst och skulpterat glas. De enskilda objekten tolkar Erikas ambivalens inför att bli äldre. Utställningens helhet får agera som symbol för de miljontals psykbryt som uppstår i ett samhälle där att göra karriär och ”lyckas” premieras, framför empati och solidaritet.

Erika Kristofersson Bredberg är född och uppvuxen i byn Norrmesunda, väster om Örnsköldsvik. Efter gymnasiet där hon gick Estet, bild och form på Nolaskolan flyttade hon söderut för att utbilda sig inom keramik och glas. Hon har utbildat sig bland annat i Danmark, Småland och på Konstfack i Stockholm. Erika driver sedan 4 år tillbaka glasstudion Glasbolaget med vännen Ammy Olofsson. Hon är medlem i den kvinnoseparatistiska glasgruppen BOOM! som jobbar för att bryta normer och strukturer inom glasscenen. I sitt eget konstnärskap arbetar Erika skulpturalt med den varma glasmassan och objekten ironiserar ofta över populärkultur.

www.erikakristoferssonbredberg.com
www.instagram.com/erika.kristofersson.bredberg
E-post: info@erikakristoferssonbredberg.com