Årets stipendiat 2020
Artists in Residence Niederösterreich
Helena Wikström, Umeå
Artists in Residence ÖKKV Örnsköldsvik
Christoph Bruckner, Wien

2019 stipendiat AIR i Krems:
Margareta Klingberg
2019 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik:
Gerlinde Thuma

2018 stipendiat AIR i Krems Maria Lagerborg.
Hemsida: http://marialagerborg.com/
2018 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik
Marcus Hahn

2017 stipendiat AIR i Krems Cecilla Enberg.
Läs artikel om hennes vistelse på OKKV i PDF
Hemsida: http://ceciliaenberg.com/start/
2017 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik
Robert Gabris
Hemsida: http://www.robertgabris.com/

2016 stipendiat AIR i Krems Ulla Carin Winter
2016 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik Katharina Stiglitz
Hemsida: http://www.katharinastiglitz.com/index.php

2015 stipendiat AIR i Krems Ann-Kristin Källström
Läs artikel om hennes vistelse på OKKV i PDF Hemsida: http://ak-art.se/#nil
2015 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik
Eva-Maria Raab 
Hemsida: http://www.evamariaraab.com/

2014 stipendiat AIR i Krems Magdolna Szabó
Hemsida: http://www.enjoyscandinavianart.com/szm/infoszm.shtml
2014 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik
Michael Wegerer
Hemsida: http://www.michaelwegerer.net/

2013 stipendiat AIR i Krems Maria Sundström
Hemsida: http://www.mariasundstrom.se/
2013 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik Walpurga Ortag-Glanzer
Läs artikel om hennes vistelse på OKKV i PDF.
Hemsida: www.ortag.at

2012 stipendiat AIR i Krems Linda Pettersson
Läs artikel om hennes vistelse på OKKV i PDF.
Hemsida: http://lindapetersson.se/
2012 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik Helga Cmelka
Läs artikel om hennes vistelse på OKKV i PDF.
Hemsida: www.cmelka.at

2011 stipendiat AIR i Krems Margareta Klingberg.
Läs om hennes resa i Volym här.
Hemsida: http://www.fiberartsweden.nu/content/margareta-klingberg
2011 stipendiat AIR på ÖKKV Örnsköldsvik
Miriam Laussegger.
Läs om hennes resa i Volym här.
Hemsida: http://www.miriamlaussegger.com/