2021

Medlemsutställning 2021
ÖKKV:s medlemmar

27 november - 18 december
 

2022

A. K. Westin
15 januari - 5 februari

Pop-up
11- 13 februari

Kerstin Lindström
19 februari - 12 mars

Pop-up
18 - 20 mars

Hans Kvam
26 mars - 23 april

Härke
Konstcentrum Frösön
30 april - 21 maj

Artist in Residence
Österrike
juni månad

Pop-up
26 - 28 augusti

Tekla och Klara Bergman Fröberg
3 - 24 september

Pop-up
30 sept - 2 okt

Åsa Polfjärd
ÖKKVs grafikstipendiat 2021
8 - 29 oktober

Pop-up
4 - 6 november

Verkstans vänner
 12 - 19 november

Medlemsutställning 2022
ÖKKV:s medlemmar

 26 november - 17 december