Galleri LOKOMOTiVs utställningar 2021
Galleri Lokomotiv tuffar nu vidare ur pandemin. Vi hoppas att nu fr.o.m. mars kunna genomföra utställning som planerat. Vi ser fram emot framtiden. 

2021

Edward Jarvis
27 mars - 24 april

Popup
"Boken som konstnärligt objekt"
28 - 30 maj


Artsist in Residence
Österrike
Christof Bruckner
Niederösterrich AIR 2021
Juni

Artsist in Residence
Österrike
Suchart Wannaset
Niederösterrich AIR 2021
Juli

Richard Galloway
ÖKKVs grafikstipendiat 2020
28 augusti - 25 september

Popup "Projekt Grannar"
1 - 3 oktober

Snöfrid Caldeborg
9 - 30 oktober

Popup 5 - 7 november

Verkstans vänner
13 - 20 november

Medlemsutställning 2021
ÖKKV:s medlemmar

27 november - 18 december