2022

Artist in Residence
Österrike
Christoph Bruckner, 2020
Birgit Knoechl, 2022
juni månad

Popup
26 - 28 augusti

Tekla och Rakel Bergman Fröberg
3 - 24 september

Popup
30 sept - 2 okt

Åsa Polfjärd
ÖKKVs grafikstipendiat 2021
8 - 29 oktober

Projekt Grannar
4 - 6 november

Verkstans vänner
 12 - 19 november

Medlemsutställning 2022
ÖKKV:s medlemmar

 26 november - 17 december