Galleri LOKOMOTiVs utställningar 2021
På grund av rådande situation kring Corona-viruset  kan utställningarna komma att skjutas på framtiden.  Beslut tas löpande. 
 

2021

Inställd
Härke-konstnärer

16 januari - 6 februari

Inställd
Kerstin Lindström
20 februari - 13 mars
http://www.kerstinlindstrom.se/

Edward Jarvis
27 mars - 17 april

Artsist in Residence
Österrike
Christof Bruckner
Niederösterrich AIR 2021
Juni

Artsist in Residence
Österrike
Niederösterrich AIR 2021
Juli

Richard Galloway
ÖKKVs grafikstipendiat 2020
4 - 25 september

Snöfrid Caldeborg
9 - 30 oktober

Verkstans vänner
13 - 20 november

Medlemsutställning 2021
ÖKKV:s medlemmar

27 november - 18 december