Galleri Lokomotivs utställningar

På grund av rådande situation kring Corona-viruset har styrelsen beslutat att senarelägga
vårens planerade utställningar.
Beslutet gäller för utställningar planerade t.o.m. juni, information om fortsatt verksamhet meddelas så snart som möjligt.
 

2020

Artist in Residence
Niederösterreich Österrrike

Inställd
juni

ÖKKV's Grafikstipendiat 2019
Lisa Holmgren

5 september - 26 september

Medlemsutställning 2020
10 oktober - 30 oktober

Verkstans vänner
7 november - 14 november

A. K. Westin
28 november - 19 december