2019

Eva Spikbacka
14 september - 5 oktober

Grafikstipendiat
Maev Lenaghan

12 oktober - 1 november

Verkstans vänner
16 november - 23 november

Medlemsutställning
30 november - 20 december
 

2020

Gunilla Samberg
18 januari - 8 februari

Erika Kristofersson Bredberg
22 februari - 14 mars

Edward Jarvis
4 april - 25 april

Härke, Östersund
utbytesutställning med ÖKKV
9 maj - 30 maj

Artist in Residence
Niederösterreich Österrrike

juni

ÖKKV's Grafikstipendiat 2019
Lisa Holmgren

5 september - 26 september

A. K. Westin
10 oktober - 30 oktober

Verkstans vänner
7 november - 14 november

Medlemsutställning 2020
28 november - 19 december