2020

Gunilla Samberg
18 januari - 8 februari

(Maybe) Moving Poems
Pop-up workshop/utställning
15 februari
Björn Eriksson, Christer Carlstedt
och Maria Lagerborg
mer info

Erika Kristofersson Bredberg
22 februari - 14 mars
mer info

Edward Jarvis
4 april - 25 april

Härke, Östersund
utbytesutställning med ÖKKV
9 maj - 30 maj

Artist in Residence
Niederösterreich Österrrike

juni

ÖKKV's Grafikstipendiat 2019
Lisa Holmgren

5 september - 26 september

Medlemsutställning 2020
10 oktober - 30 oktober

Verkstans vänner
7 november - 14 november

A. K. Westin
28 november - 19 december