2021

Artsist in Residence
Österrike
Suchart Wannaset
Niederösterrich AIR 2021
Juli

Richard Galloway
ÖKKVs grafikstipendiat 2020
28 augusti - 25 september

Popup "Projekt Grannar"
29 sept - 3 oktober

Snöfrid Caldeborg
9 - 30 oktober

Popup 5 - 7 november

Verkstans vänner
13 - 20 november

Medlemsutställning 2021
ÖKKV:s medlemmar

27 november - 18 december