in memoriam

Lars Ahlström & Christer Carlstedt


Vernissage den 3 november kl 14
3 november - 10 november
 

2021

in memoriam
Lars Ahlström & Christer Carlstedt
3 november - 10 november

Verkstans vänner
13 - 20 november

Medlemsutställning 2021
ÖKKV:s medlemmar

27 november - 18 december
 

Höst


Årets konstnär
Annikka Kronlid Arvidsson


Bladet delas ut den 13:e november mellan kl 12 - 14, samtidigt öppnas utställningen som pågår fram till den 20:e november.

13 - 20 november 2021

Galleri Lokomotiv
Öppettider under utställning
Tisdag - Fredag 11 - 15
Lördag 12 - 14

HÖST  - med Annikka Kronlid Arvidsson
Jag är uppvuxen i Övik och Mellansel, bor sedan 1987 i Nordingrå. Jag har varit medlem i ÖKKV sedan mitten av 1990-talet. Då gick jag kurser för Christer Carlstedt i boktryck och artist books, för Stefano Beccari i storgrafik och fick till slut en smak för grafik som jag aldrig fick under min grundläggande konstutbildning.
Grafik för mig är ett slitgöra. Trästockar där fibrer drar kniven åt fel håll, ojämna ytor som inte går att justera. Att torka ut oljefärg från sugande ytor som tar timmar att få tryckbara. Ett sorts irriterande klåda som lever kvar i den färdiga bilden. Jag gillar det på nåt vis. Uppförsbackar.
För några år sedan gick jag en kort introduktionskurs i papperslitografi, för Emmy Dijkstra och har sedan också använt den tekniken. Det är ett helt annat sätt att jobba där en måste vara lätt på hand och som driver mig till vansinne på ett helt annat vis. Tekniken kräver lugn och behärskning, men är en mer direkt ingång till mina teckningar som fortfarande ligger till grund för min grafik.
                                                                                         Annikka Kronlid Arvidsson

2022

A. K. Westin
15 januari - 5 februari

Pop-up
11- 13 februari

Kerstin Lindström
19 februari - 12 mars

Pop-up
18 - 20 mars

Hans Kvam
26 mars - 23 april

Pop-up
6 - 8 maj

Artist in Residence
Österrike
juni månad

Pop-up
26 - 28 augusti

Tekla och Klara Bergman Fröberg
3 - 24 september

Pop-up
30 sept - 2 okt

Åsa Polfjärd
ÖKKVs grafikstipendiat 2021
8 - 29 oktober

Pop-up
4 - 6 november

Verkstans vänner
 12 - 19 november

Medlemsutställning 2022
ÖKKV:s medlemmar

 26 november - 17 december