ÖKKVs styrelse
Ordf: Mats de Vahl
070-2668721
Vice ordf: Lars Ahlström
070-282 22 88
Sekreterare: Eva Skåreus
Kassör: Kerstin Dahlberg
Ledamöter:
Anneli Söderström
Evelina Sondell
Suppleanter:
Kenneth Edlund
Tania Fred

Styrelse:
Ordf: Jenny Lundgren
070-2566790
Sekr: Lars Ahlström
070-28222 88
Kassör: Kerstin Dahlberg
Ledamöter:
Anneli Söderström
070-0308226
Maria Lagerborg
072-2101032
Mats de Vahl
070-2668721