Hur man blir medlem i
Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad
ÖKKV

Konstnärer kan söka medlemskap i ÖKKV under hela året. 
Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad är en kollektiv arbetsplats för konstnärer där möjligheten ges att arbeta med tekniker som kräver utrustning och utrymme. Hos oss finns huvudsakligen grafiska tryckpressar men även en emaljverkstad, keramikugn, projektstudio och ett datorrum med Inkjet skrivare. För att bli medlem i ÖKKV, krävs det att du har utbildning i den teknik och den utrustning som Du ämnar använda i verkstaden. Vi är en ideell förening och ser gärna att du blir en del av det arbetet.

För att söka skickar du ett enkelt brev där du kortfattat beskriver din verksamhet, utbildning och kunskaper. Vi vill veta vad du förväntar dig att få ut av ett medlemskap i denna kollektiva arbetsplats. Berätta om vilken utrustning du avser att arbeta med och eller dina behov av utrymme eller arbetsbord och vad som motiverat dig att ansöka. Gärna vad du har att tillföra till föreningen. Kontaktuppgifter, adress, telefon, e-postadress (utan dessa behandlas inte ansökan), eventuell referens och gärna några bilder.

ÖKKV:s styrelse behandlar fortlöpande inkomna ansökningar. Om Du antas kommer information och faktura på inträdesavgift samt medlemsavgift per brev. När Du arbetar i verkstaden har du rätten att kvittera ut nyckel till ÖKKVs lokaler. Övrig fakturering av dagavgifter mm. sker löpande under året.

Välkommen med din ansökan

ÖKKV Kulturfabriken
Järnvägsgatan 13
891 31 Örnsköldsvik
E-post: okkv@telia.com
Telefon: 0660 - 840 09