ÖKKV har en bred verksamhet som du kan läsa om på denna rubriks undersidor.
Vi har ca 85 medlemmar från hela landet med huvudsakligen från norrlandsområdet. Verksamheten utvecklas ständigt utifrån medlemmarnas önskemål och behov.