Galleri LOKOMOTiV

Galleri Lokomotiv är ett konstgalleri som drivs av medlemmar i ÖKKV.
Vår vision är att öka medvetenheten om samtida konstuttryck. Målsättningen är att visa minst 6 utställningar per år. Vi väljer ut konstnärer från hela landet. Det är inbjudna konstnärer utanför ÖKKVS:s förening som har utställningar och ÖKKV:s medlemmar har under december månad varje år en medlemsutställning. Grafikstipendiaten ställer ut i samband med sin arbetsperiod i verkstaden. Vi erbjuder Artist in Residence stipendiaterna en kort utställning i samband med vistelsen i Örnsköldsvik. Galleri Lokomotiv styrelse består av ordförande Jenny Lundgren, sekreterare Lars Ahlström, kassör Kerstin Dahlberg och ledamöter Maria Lagerborg, Mats de Vahl och Anneli Söderström.

Vi tar emot ansökningar från konstnärer som vill ställa ut på
Galleri Lokomotiv.


Maila följande till okkv@telia.com (ämne: ansökan-utställning)

  • En kort presentation av dig och ditt arbete
  • CV
  • 5-6 bilder på aktuella arbeten 
      ( gärna en länk till hemsida el. dyl. )
 

Bilder och planritning Galleri Lokomotiv

Galleriets öppettider vid utställning

Tisdag- fredag 11.00 - 15.00
Lördag 11.00 - 14.00
Vernissage lördag 12.00 - 15.00

Ingång till Galleriet från resecentrum.