Galleri LOKOMOTiV

Galleri Lokomotiv är ett konstgalleri som drivs av medlemmar i ÖKKV.
Vår vision är att öka medvetenheten om samtida konstuttryck. Målsättningen är att visa minst 6 utställningar per år. Vi väljer ut konstnärer från hela landet. Det är inbjudna konstnärer utanför ÖKKVS:s förening som har utställningar och ÖKKV:s medlemmar har under december månad varje år en medlemsutställning. Grafikstipendiaten ställer ut i samband med sin arbetsperiod i verkstaden. Vi erbjuder Artist in Residence stipendiaterna en kort utställning i samband med vistelsen i Örnsköldsvik. Galleri Lokomotiv styrelse består av ordförande Jenny Lundgren, sekreterare Lars Ahlström, kassör Kerstin Dahlberg och ledamöter Maria Lagerborg, Mats de Vahl och Anneli Söderström.