Helga Cmelka artikel om hennes vistelse på OKKV i PDF här.
hemsida www.cmelka.at

Linda Peterssons vistelse i Krems i PDF här.

Walpurga artikel om hennes vistelse på OKKV i PDF här.
hemsida www.ortag.at

Ann-Kristin Källström artikel om hennes vistelse i Krems i PDF här.
hemsida ak-art.se

Margareta Klingbergs artikel om hennes vistelse i Krems i här.
hemsida www.fiberartsweden.nu

Miriam Lausseggers artikel om hennes vistelse på OKKV här.

hemsida miriamlaussegger.com

Eva-Maria Raab artikel om hennes vistelse på OKKV här
hemsida evamariaraab.com

Cecilia Enberg om hennes vistelse i Krems i PDF här
hemsida ceciliaenberg.com

Artists-In-Residence

khvkju
Bilder ifrån Krems 2010
item33

information> http://www.air-krems.at
ansökan:>
ÖKKV at ARTIST IN RESIDENCE Krems_2018.pdf
ansökan:>
AIRARTIST IN RESIDENCE Krems application form.doc

Läs om vistelse i Krems och Örnsköldsvik

2017 stipendiat till Artists in Residence i Krems är: Cecilla Enberg
2017 stipendiat till Artists in Residence i OKKV Örnsköldsvik är:Robert Gabris